ÖZGÜRLÜK DÜNYASI GELECEKTİR, SUSTURULAMAZ!

1988 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlayan ve 28 yıldır yayını kesintisiz olarak sürdüren dergimiz OHAL KHK’sı ile kapatıldı. Daha önce televizyon ve radyo kapatmalarında olduğu gibi dergimizin kapatılmasında da hiçbir somut gerekçe gösterilmedi, hukuki bir süreç yürütülmedi. Dolayısıyla karar faşist bir rejimin inşası sürecinde alınmış, tamamen anti-demokratik ve keyfi bir karardır.

Özgürlük Dünyası, işçi sınıfı ve sosyalizmin öldüğünün iddia edildiği bir dönemde Markizm ve bilimsel sosyalizmi kararlılıkla savundu.

Sınıf eşitsizlikleriyle kapitalist sömürü ve zorbalık karşısında işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin baskısız, sömürüsüz sınıfsız özgürlük dünyasının kurulması mücadelesine dayandı. Marksizmin tarihsel ve kuramsal birikimiyle bu mücadelenin ihtiyaçlarını birleştiren bir yayın çizgisi benimsedi.

İnsanlığın sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemi ve mücadelesi yüzyıllardır vardır. Baskılar bu mücadeleyi belki geriletmiş ama asla yok edememiştir. Halklar mutlaka bir yolunu bulmuş, yeniden ve yeniden talep ve umutlarıyla tarih sahnesine çıkmıştır.

Baskı ve sömürü var oldukça, bunların ortadan kaldırılması mücadelesi de bitmeyecektir. İşçi sınıfı, halklar ve aydınlarının sosyalizm mücadelesi sürecek, Özgürlük Dünyası var olmaya devam edecektir.

Özgürlük Dünyası Yayın Kurulu

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑