Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

“Bu istem [eşitlik], ya -özellikle ilk başta, örneğin köylüler savaşında durum budur- apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir; böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışavurumudur ve doğrulanmasını da burada –yalnızca burada– bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı, bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği, sınıfların kaldırılmasıdır. Bundan öte bir eşitlik istemi, zorunlu olarak saçmadır.”

F. Engels, Anti-Dühring'ten

Telefon: (0212) 255 25 46
Belgegeçer: (0212) 255 25 87
http://www.ozgurlukdunyasi.org

Bilgi: Doğa Basım Yayın Dağıtım Ticaret Ltd. Şti. Adına Sahibi: Songül Özkan
Yazıişleri Müdürü: Şener Doğan

Yönetim Yeri: Kamerhatun Mahallesi, Alhatun Sokak, No: 25 Tarlabaşı-Beyoğlu / İstanbul

E-Posta: ozgurluk.dunyasi@gmail.com

Baskı: Ezgi Matbaası – Sanayi Cad. Altay Sok. No: 10 Çobançeşme - Yenibosna / İstanbul Tel: 0212 452 23 02

Banka Hesap No: İş Bankası Kuledibi Şubesi - 185 619