Fas demokratik yol örgütü kongresi’nde mücadele ve yenilenme çağrısı

Fas Demokratik Yol Örgütü’nün 3. Olağan Kongresi 13-15 Temmuz tarihleri arasında Fas’ın ekonomik başkenti sayılan Casablanca kentinde yapıldı. Kongre, bu ülkede önemli sarsıntılara yolaçan ve belirli bir değişim rüzgarı estiren kitlesel emekçi ve gençlik hareketlerinin ardından toplandı. Tüm Kuzey Afrika’yı ve Ortadoğu’yu etkisi altına alan “Arap Baharı” dalgası içerisinde oluşan 20 Şubat Hareketi’nin öne çıkardığı genç militanların eski kuşak devrimcilerle ortak kongresi gibi oldu bu üçüncü kongre.
400 civarında delegenin (bunların % 40’ı gençler, % 25’i kadınlardı) katıldığı Kongre’de, programa ve uluslararası duruma ilişkin tartışmaların yanı sıra, esasta yakın dönemde yaşanan hareketlerin bir değerlendirmesi yapıldı. Oradan çıkarılacak derslerle, nasıl daha ileriye gidilebileceği, daha sağlam, köklü ve kitlesel bir hareketin nasıl inşa edilebileceğine dair sorunlar tartışıldı. Kongre’de Parti üst yönetimi de dahil olmak üzere, yönetimde de bir yenilenme, gençleşme doğrultusunda adımlar atıldı.
Kongre’ye, çeşitli Avrupa ve komşu Arap ülkelerinden çok sayıda parti ve örgüt de katıldı. Bunlar arasında, kısa bir süre önce topladığı genişletilmiş parti meclisi kararıyla partinin adını değiştiren ve Tunus Emekçi Partisi adını alan eski Tunus İşçileri Komünist Partisi de vardı. Türkiye’den Emek Partisi delegasyonu da davetliler arasında yer alıyordu. Kongre’de hazır bulunan partiler, çeşitli aktüel uluslararası konulara ilişkin tutumların ifade edildiği bir ortak metine de imza attılar.

CASABLANCA DEKLARASYONU
Demokratik Yol Örgütü’nün 3. Kongresi dolayısıyla 13, 14 ve 15 Temmuz 2012 tarihlerinde Casablanca’da bir araya gelen parti ve örgütler olarak aşağıda belirtilen bazı noktalara dikkat çekmek isteriz:
1- Öncelikle, Demokratik Yol Örgütü’nün Fas halkının yanında Makzen despotizmine karşı, gerçek bir demokrasi, sosyal adalet ve onur için yürüttüğü mücadeleye samimi desteğimizi ve dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz.
2- Sendikal alanda, Fas rejimi ile sıkı işbirliği içerisindeki Mafyavari bürokratik aygıta karşı süren demokratik sendikal mücadeleyi destekliyoruz.
3- Tek tek ülkelerde ekonomik politikalar, toplumsal, demokratik alanlarda geriye savrulmaların yaşandığı, kapitalizmin yapısal krizi tarafından belirlenen bu uluslararası süreçte; biz, halkın çoğunluğunun haklarını savunma mücadelesindeki ısrarımızı ortaya koyuyoruz. Halkın ihtiyaçlarına ve çıkarlarına yanıt olabilecek alternatiflerin geliştirilmesi ve ortak mücadeleyi ilerletecek işbirliği alanlarının inşa edilmesi için çabanın devam ettirilmesini arzu ediyoruz.
4- Mali diktalara karşı halkların mücadelesindeki devasa ilerleme ve bilinçlenmeye vurgu yapmak istiyoruz.
5- Filistin halkının kahramanca ve meşru mücadelesini, kendi toprakları üzerinde demokratik, laik bir devlet kurma mücadelesini, ulusal bağımsızlığını ve mültecilerin uluslararası hukuk kurallarına göre kendi topraklarına dönüş haklarını destekliyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ), Filistin halkının meşru temsilcisi olarak selamlıyoruz.
6- Sahra halkının kendi kaderini tayinine imkan yaratacak, uluslararası meşruiyet çerçevesi kapsamındaki görüşme sürecinin yeniden başlamasını destekliyoruz.
7- Bask ve Kürt meselelerinin barışçıl demokratik yollarla çözümü doğrultusundaki her girişimi destekliyor ve ilgili tüm tarafları görüşme ve diyaloga davet ediyoruz.
8- Suriye halkının demokrasi ve özgürlük özlemini destekliyor, her türlü yabancı ve dış müdahaleye karşı olduğumuzu ilan ediyoruz.

Casablanca, 14 Temmuz 2012

İmzalayanlar :
Bask Izıuierda Abertzale
Belçika Emek Partisi
Burkina Faso Devrimci Komünist Partisi
Fas Demokratik Yol Örgütü
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
Filistin Demokratik Halk Cephesi
Fransa Anti Kapitalist Parti
İspanya Komünist Partisi
İspanya Halkları Komünist Partisi
İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
İspanya Sol İnşa Platformu
Tunus Emekçi Partisi
Türkiye Emek Partisi
Yunanistan Komünist Örgütü (Syriza bileşeni)

Yorumlar kapatıldı.

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑