Evrensel yayımcılık’tan yeni bir kitap: Marksizm’de temel kavramlar

Evrensel Yayımcılık ilk defa bir eğitim kitabıyla okuyucuların karşısında: MARKSİZM’DE TEMEL KAVRAMLAR. Okuyucu, bu kitabın, türünde yazılmış ‘el kitapları’ndan farklılığını ve gerçekten eğitim kitabı, el kitabı nitelemesini tükettiğini görebilir.
Kitap, Marksist teorinin temel kavranılan hakkında genel bir bilgi verirken, konuların her biri üzerinde derinleşmenin de anahtarını verir. Yoksa bu kitabın, sınıf mücadelesinin karşımıza çıkardığı karmaşık sorunların çözümü için ‘sihirli anahtar’ sunmak gibi bir iddiası yoktur. Kitapta, okuyucu, bu konuda döne döne uyarılmaktadır. Bu kitabı, devrimci çevrelerde eğitim aracı olarak okuna gelen ‘el kitapları’ndan ayıran temel özellik de budur. Eleştiri konusu yaptığımız eğitim kitapları konuyu anlaşılır kılmak adına kavramları mekanik tarzda kabalaştırıyor, dilin yalınlaştırılmasının bedeli Marksizm’in bayağılaştırılması oluyordu.
Bu kitabın dili, Marksizm’in karmaşık sorunlarını olabildiği ölçüde yalınlaştırarak kitabı, işçi gruplarında okunabilir hale getirmiştir. Fakat bunun bir giriş olduğuna dikkat çekmiş, okumanın hangi noktalarda derinleştirileceğinin ipuçlarını vermiştir. Unutmamak gerekir ki, “Marksizm, basit aritmetikten çok, yüksek matematiğe benzer”.
Kitabın özelliklerinin daha iyi anlaşılması için “önsöz”ün aktarılması uygun olacaktır.
Bu broşür, Marksizm-Leninizm’in sorunları hakkındaki ilk bilgileri ana çizgileriyle özetleyerek, hem bilimsel sosyalizmin teorisine giriş için bir imkân sağlamayı hem de araştırılıp öğrenilecek konuların genel bir şemasını vermeyi amaçlamaktadır.
Broşürün ele aldığı ve özetlediği her konuda, Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in temel eserlerine başvuruldu.
Stalin’in, temel eğitim kitaplarının en mükemmeli ve bu alandaki en kolay kavranır ve açık bir dille yazılmış eseri olan “LENİNİZMİN İLKELERİ”, broşürün planının kurulmasında ve temel konularının tespit edilmesinde esas alınmıştır.
Bunun yanı sıra, sosyalizmin ilk anavatanı, sosyalist inşanın büyük zafer ilkesi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin revizyonist karşı-devrimciler tarafından ele geçirilmeden önceki dönemlerinde yayınlanmış bulunan eğitim kitaplarından, ekonomi, felsefe ve politika alanında yazılmış eserlerden de yararlanıldı.
Arnavutluk Emek Partisi’nin ve büyük komünist önder Enver Hoca’nın eserleri, bu broşürün yazılışı sırasında yol gösterici oldu.
Türkiye Devrimci Komünist Partisi’nin çeşitli belgeleri, teorik birikimi, deneyleri ve günümüzde yürüttüğü mücadelenin ihtiyaçları da broşürün yazılmasına ışık tuttu.
Bu broşür, temel konulara yalnızca bir giriş niteliğindedir. Ele alındığı ve açıkladığı her konu, Marksizm’in-Leninizm’in büyük teorik cephaneliğinin çok küçük bir bölümünü oluşturur.
Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. TEMEL BİLGİLER başlığını taşıyan birinci bölümde tarihsel materyalizmin temel kavramlarının (Üretim tarzı, üretim ilişkileri, üretim araçları… vb.) açıklanmasıyla başlanmış. Devam eden alt bölümlerde devrim, sınıf mücadelesi, proletaryanın mücadele biçimleri üzerinde durulmuş. Sosyalist ve demokratik görevlerin açıklanmasından sonra, Proletarya Partisi sorununa geniş yer verilmiş. İktidarı alma ve sosyalizmi inşa mücadelesinde Proletarya Partisi’nin planlı çalışmasının iki yönü olan Strateji ve Taktik incelendikten sonra, sosyalizm ele alınarak birinci bölüm bitiriliyor.
İkinci bölüm: DİYALEKTİK MATERYALİZM. Bölüm, ‘felsefede tarafsızlık’ gibi safsatalara saldıran felsefede partizanlık ilkesi alt bölümü ile başlıyor. Felsefenin konusunun anlatıldığı bölümde felsefenin üzerinde konuştuğu dünya, insanın tarihsel-toplumsal eylemiyle dönüştürülen bağıntılı ve bütünsel olarak tanımlanıyor. Diyalektik materyalizmin doğuşu üzerine açıklamadan sonra diyalektiğin çeşitli yasalarına yer veriliyor. Ardından objektif ve sübjektif, özgürlük ve zorunluluk, imkân ve gerçeklik… gibi felsefi kategoriler açıklanıyor. Bölümün sonunda başvurulacak kaynakların açıklamalı bir listesi ile küçük bir sözlük eklenmiş.
Bu kitap İNSAN’ı ve onun tarihsel toplumsal eylemini kendisine konu yapmış, konulara örnekler insanın edilgen olarak izlediği doğadan değil, sınıf mücadelesinin gündelik sorunlarından verilmiştir.
Kitap, proletaryanın değiştirici eyleminde ‘örgütten başka silahı olmadığı’ gerçeğini kendine ruh yapmıştır.
Sonuç olarak bu kitap, dünya üzerinde düşünen, mücadelesiyle dünyayı değiştiren ve değiştirecek olan işçilerin elkitabıdır.

Kasım 1990

Yorumlar kapatıldı.

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑